Primal Movement Workshop

Er du interessert i å oppdage din egen unike primalenergi gjennom oppmerksomme bevegelsesleker, flyt og samspill? Ved å kombinere kropp og pust med gulvplass og kreativitet, åpner denne workshopen opp for å utfordre ditt bevegelsespotensial. Vi vil på en leken måte bli kjent med bevegelsesmønstre som en ser hos dyr, overganger og ulike kombinasjoner av kroppslig utfoldelse. Denne workshopen er åpen for utøvere på alle nivå og vil gi deg redskaper, ferdigheter og idéer som du kan bruke i din personlige praksis. 
Vi ønsker deg velkommen til å oppdage din primale natur gjennom bevegelse! 


Instruktør: Tom Mountjoy PhD CKT FRC/FRAms er antropolog, bevegelsesutforsker, lærer og atlet fra New Zealand og har 20 års erfaring innen helse og atletisk ytelse.  Tom tilbyr sin unike bevegelsesbaserte og holistiske tilnærming til helse som en motvekt til vår moderne livsstils vaner og oppfattelser.

Kr 450,-

Søndag 19. november 2017

Kl13-16

Priser