Indisk Filosofi

Tid: 24. november
Kl 11-15
Sted: Yogavayu
Lærer: Karin Mæland
Pris: kr 696,-
Earlybirdpris innen torsdag 24. oktober: kr 595,-Velkommen til fagdag om indisk filosofi!

Filosofien er viktig for å forstå bakgrunnen for de sentrale prinsippene i yoga slik som pust, fokus og regelmessighet i praksisen. I tillegg inspirerer filosofien til å utforske deg selv, livets store spørsmål og hvordan du opplever virkeligheten. Indisk filosofi har en helhetlig tilnærming til mennesket. Den appellerer til intellektet gjennom teorien, til følelsene gjennom fortellinger og historier, og den oppfordrer til at vi utfordrer teorien gjennom å praktisere den, slik at vi kan erkjenne den gjennom erfaring.

Dette er en dag hvor vi fokuserer på filosofiens plass i yogapraksisen, både hvordan yoga kan sies å representere praksis av den filosofiske teorien og hvordan filosofistudier også kan fungere som en praksis. Vi går igjennom sentrale tema i yogafilosofien med den hensikt at du selv kan oppleve hvordan filosofien fordyper yogapraksisen din og hvordan yogapraksisen er basert på prinsipper som fungerer like godt både på og utenfor matten.

Du blir også kjent med for Akademi for Indisk Filosofi og bakgrunnen for at det er startet, med Karin Mæland som driver det, og med hva akademiet kan tilby deg som yogautøver og som menneske med nysgjerrighet for livets store spørsmål.
Velkommen!


Om Karin:
Karin er forfatter, foredragsholder og filosof med bakgrunn i både indisk og vestlig filosofi. Hun har studert sanskrit språk, filosofi og yoga i India i tre år og har en mastergrad i filosofi fra Universitetet i Oslo. I 2009 startet hun Lyfia AS, et selskap som tilbyr kurs i filosofi og i 2019 etablerte hun Akademi for Indisk Filosofi med intensjonen å formidle dybdeforståelse av indisk filosofi. I 2017 ble Patanjalis Yoga Sutra utgitt i hennes norske oversettelse på Aschehoug forlag. Hun har også utgitt boken Yogafilosofi for Hjertet på Arneberg forlag, og hun er del av musikalske duoen Spanda som utga albumet Spanda i 2016 med musikk inspirert av sanskrit mantraresitasjon. Karin har undervist i filosofi i ulike sammenhenger, både som gruppelærer på bachelornivå på UiO, på yogalærerutdanninger og workshops.
Hun er kjent for sin evne til å formidle filosofi gjennom ulike uttrykksformer, som fortellinger, dialog og chanting i tillegg til teoretiske tekster.

Priser