Mindfulness kurs-OBS påmelding


8 ukers mindfulness-kurs med 
Jon Vøllestad og Elisabeth Schanche 

Mindfulness er evnen til å være oppmerksomt til stede, med det som skjer i oss og omkring oss. Dette er en evne vi alle har, men som vi lett kan miste av syne i en travel hverdag. Mindfulness handler også om å være oppmerksom på en bestemt måte - med en holdning av vennlighet, romslighet og omsorg mot oss selv og det vi opplever. På denne måten blir mindfulness en motvekt til overdreven selvkritikk og streben etter å ha det på en bestemt måte.
 
Det er økende støtte fra forskning på at mindfulness-trening bidrar til økt stressmestring og velvære. Vennlig nærvær er også en hjelp til å konsentrere oss best mulig om arbeidet vi gjør, og til å være til stede i møte med andre mennesker. Når vi finner forankring i oss selv, er vi mindre sårbare for stress, uro og bekymringstanker. Da er vi bedre rustet til å møte livet på godt og vondt.
 
Kurset retter seg mot alle som ønsker å lære mer om selvomsorg og stressmestring, eller bare ønsker å være mer til stede i eget liv. Det krever ingen forkunnskaper. Kurset følger programmet mindfulness-basert stressreduksjon (MBSR),  med enkelte innslag fra mindfulness-basert kognitiv terapi (MBCT).
 
Kurset går over åtte uker, med ukentlig samlinger på tirsdager fra kl 20-22. 
På samlingene vil deltakerne få en innføring i hva mindfulness er gjennom undervisning og prakiske øvelser. I tillegg vil de utføre daglige mindfulness-øvelser mellom samlingene. Denne egne praksisen er en viktig del av det å bli kjent med mindfulness som en ressurs i eget liv. På samlingene vil det også bli anledning til å dele erfaringer med øvelsene med de andre deltakerne, samt få veiledning fra instruktørene på ting en lurer på.
 
Mindfulness er en givende metode, men utbyttet avhenger av innsatsen som legges ned.  Vi anbefaler derfor at forholdene i ditt liv ligger til rette for å investere tid og krefter i å delta og å øve mellom samlingene. Dersom du er usikker på din mulighet for å forplikte deg til dette, anbefaler vi at du venter med å melde deg på til forholdene ligger bedre til rette.
 
Kurset er ikke ment som behandling for psykiske lidelser. Dersom du er sterkt plaget av angst, depresjon eller andre lidelser anbefaler vi at du kontakter din fastlege for henvisning til mindfulness-kurs som er spesielt tilrettelagt for denne type vansker.
 
Kursledere
Jon Vøllestad er psykolog og forsker. Han har tatt doktorgrad om mindfulness i behandling av angstlidelser. Jon er utdannet som mindfulnessinstruktør fra Center of Mindfulness ved University of Massachusetts Medical School, USA og Oxford Mindfulness Centre, UK. Han har lang erfaring med å undervise i mindfulness i psykisk helsevern, for fagpersoner og for folk flest. Jon har skrevet flere vitenskapelige artikler og kapitler i fagbøker om emnet, og er medforfatter av boken "Mindfulness i psykologisk behandling" (Universitetsforlaget, 2014).
 
Elisabeth Schanche er psykologspesialist og forsker, og har tatt doktorgrad på temaet selvkritikk og selvmedfølelse i psykologisk behandling. Hun er utdannet som instruktør i Mindfulness-basert kognitiv terapi (MBCT) ved Oxford Mindfulness Centre, UK. Elisabeth har drevet mindfulnessgrupper i psykisk helsevern og for studenter.
 
Tidspunkt
Tirsdager kl 20-22

Første samling 6. september kl 20-22
Heldagssamling søndag 23.10.2016
Avsluttende samling 01.11.2016
 
Sted
YogaVayu
Halfdan Kjerulfsgate 4, 3. etg.
5017 Bergen
 
Pris
Kr 5200,-  (Ingen studentrabatt)
 
Påmelding
Se under workshops

Priser