Info til gravide

Vi ønsker gravide hjertelig velkommen til vårt yogastudio, både på våre egne klasser for gravide og som deltakere på de ordinære yogaklassene vi tilbyr. Hver søndag kl 17 er det egen klasse for gravide (oppstart januar 2019). Dersom du ønsker å delta på noen av de andre klassene anbefaler vi spesielt Gentle yoga og Basic-klassene. Dette er klasser hvor vi i særlig grad er oppmerksomme på den enkelte utøver, på å tilrettelegge for individuelle tilpasninger og ønsker. Les mer under klassebeskrivelser  for informasjon om de ulike timene. Vi anbefaler ikke Aerial yoga for deg som er gravid, og du bør være en erfaren yogautøver om du skal delta på flow-klasse.  

YogaVayu ønsker at yogalæreren får beskjed om graviditet eller om evt medisinske problemer før klassen starter.

Priser